Dette er tekstversionen af Om Medicoteknik
Klik her for at komme til den grafiske version af Om Medicoteknik

FORSIDEN - OM SITET - LÆS OP REN TEKST SITEMAP


Om Medicoteknik


 

Medicoteknik er organisatorisk en selvstændig institution på linje med sygehusene. Medicoteknik ledes af den medicotekniske chef, som refererer til økonomidirektøren i Region Syddanmark.

Det er Medicotekniks opgave (mission) at levere medicoteknisk service, som bidrager til at underbygge, styrke og udvikle patientbehandlingen og sygehusets drift.
Herunder: at sikre optimal brug af vore ressourcer, at sikre det bedst mulige økonomiske resultat for hver enkelt funktion og den samlede virksomhed og at sikre gode relationer til vores interessenter.

Medicotekniks fire kerneopgaver er:
1. Apparaturservice
2. Apparaturanskaffelse
3. Rådgivning/projekter
4. Fysikerfunktion

Ad 1: Medicoteknik varetager modtagekontrol, registrering, installation, forebyggende vedligehold og reparation af alt medicoteknisk apparatur i Region Syddanmark.

Ad 2: Medicoteknik varetager udførelse af kravsspecifikationer og indkøb af medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark. Herunder tilbudsindhentning (<500.000 kr.), annoncering (>500.000 kr.) og EU-udbud (>gældende tærskelværdi), håndtering af akutte nedbrud, serviceaftaler og indkøb/bestilling.

Ad 3: Medicoteknik varetager faglig rådgivning og assistance til sygehusene og Regionshuset indenfor det medicotekniske område.

Ad 4: Medicoteknik varetager kravene til den ansvarlige fysiker jf. Røntgenbekendtgørelsen.
 

Andre vigtige opgaver:

 

Organisationsdiagram

 
 
Medicoteknik organisationsplan
 

Som en regional medicoteknisk servicefunktion har Medicoteknik en stor udfordring i på samme tid at:
 


Medicoteknik søger at løfte denne udfordring gennem en matrikelløs projekt-matrix organisation kombineret med situationsbestemt ledelse og en løbende dialog med sygehusene på alle ledelsesniveauer. Dialogen med sygehusene formaliseres i samarbejdsaftaler.

Fysisk har Medicoteknik hovedsæde ved Odense Universitetshospital, hvor den medicotekniske chef er placeret. Medicoteknik har aht. kliniknærheden primære arbejdssteder ved af 8 af regionens sygehuse:
 

 


Medicoteknik er opdelt i 4 områder:

Hver af disse områder har egen områdeleder. Herudover findes også et regionalt Område Billeddiagnostik med egen områdeleder.

 

lMedicoteknik - kompetencecirkel


Medicoteknik er sidst, men ikke mindst, sikret mere strategiske kompetencer i form af en regional stab, som varetager administration, projektledelse, indkøb mv. på tværs af faglige og geografiske relationer. Staben fungerer således også som 'kittet' i organisationen.

 

Link til Medicotekniks Værdigrundlag

 

Medicoteknik - kvalitet lige ved hånden

 

 

 Kløvervænget 18, Indgang 122, 5000 Odense C, tlf. 6541 4321, fax. 6312 3462